1145 Budapest, Pétervárad u. 5. villox@villox.hu

A társaság törekszik a vevői követelményeket az elvárt és jogszabályokban, szabványokban rögzített szinten kielégíteni. A vevői igényeket olyan konkrét követelményekké alakítjuk át, hogy az a termékek jellemzőiben és nyújtott szolgáltatásban megvalósítható legyen a munkatársak számára. A teljesítés során törekszünk a jó partneri kapcsolat kialakítására, folyamatos kommunikációval és felmérésekkel törekszünk megismerni partnereink, illetve a képzési folyamat minden szereplőjének igényeit és elégedettségét. Az így kapott információkat – értékelést követően – felhasználjuk szolgáltatásaink, a képzési folyamat és a minőségirányítási rendszerünk továbbfejlesztéséhez.

Mivel a társaság tevékenységének alapvető célja a vevők (megrendelők és résztvevők) igényeinek maximális kielégítése, ezért a vevői követelmények megállapítása, megértése és kölcsönös elfogadása kiemelt fontosságú.

A vevői követelmények meghatározása történhet piackutatási, felmérési célból, vagy egy konkrét vevő konkrét szolgáltatásra megfogalmazott, konkrét igénye esetében. Mindkét esetben ajánlott az azonosított vevői követelmények rögzítése, és amennyiben lehetséges, a vevő és a társaság általi kölcsönös elfogadása. Minden esetben törekszünk arra, hogy a megbízókkal kötött megállapodások szerződésben rögzítésre kerüljenek.

Kapcsolódó szabályozás: A képzési szükségletek felmérése és a képzési tanácsadás folyamatleírása.

Mielőtt bármely vevővel szerződést kötnénk, a társaság meggyőződik arról, hogy a megrendelésben foglaltaknak képes-e eleget tenni, azaz képes-e a felvállalt feladatot határidőre, az elfogadott áron, a vevő által igényelt minőségben teljesíteni. A szerződések tartalmazzák a szolgáltatásra alkalmazható jogszabályi előírásokat és egyéb szabályokat, valamint a társaság által fontosnak tartott bármely további követelményt. A követelmények ilyenfajta átvizsgálását a szerződést aláírók végzik. A képzésben résztvevőkkel a törvényi előírásoknak megfelelő Felnőttképzési szerződés kerül megkötésre, a partnerekkel kötött további megállapodásokat a Szolgáltatási szerződés tartalmazza.

A megállapodásokra vonatkozó részletes előírásokat a Képzési és értékelési folyamatleírás tartalmazza.

A vevőkkel való kapcsolattartás kiemelt fontosságú, hiszen a társaság üzleti sikere függ tőle. A megrendelőkkel, résztvevőkkel való kapcsolattartás a szolgáltatás során minden munkatárs tevékenységi körét érinti. Társaságunk ügyfélszolgálatot működtet. Nem-megfelelőségként értelmezzük a szolgáltatás sikertelenségét, meghiúsulását vagy ezzel kapcsolatos bármilyen vevői visszajelzést, bejelentést, panaszt. Az ilyen eseteket minden esetben kivizsgáljuk, és helyesbítő intézkedést kezdeményezünk.
A fentiekkel kapcsolatos tevékenységek részletes előírásait az Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírása című folyamatleírás tartalmazza. Panaszkezelési tájékoztatónkat itt tekintheti meg.

A képzési tevékenységhez kapcsoló szolgáltatásaink a következők:
az előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítása
a  képzési szükségletek felmérése és a képzési tanácsadás
a szolgáltatások részleteit folyamatleírások tartalmazzák, a szolgáltatások nyújtásáról és díjazásáról az ügyfélszolgálat ad tájékoztatást, valamint azokat kifüggeszti a társaság székhelyén, valamint az oktatótermekben