1145 Budapest, Pétervárad u. 5. villox@villox.hu

Panaszkezelési tájékoztató

Társaságunk a felnőttképzési törvény és a belső szabályozásainak megfelelően ügyfélszolgálatot működtet a következők szerint.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei

 

Cím

1239 Budapest, Ócsai út 6.

1145 Budapest, Pétervárad u. 5.

Telefonszám

 +36-20-341-4930; +36-1-312-5042

Fax

+36-1-283-3208

Elektronikus levelezési cím

varro@villox.hu; villox@villox.hu

Weblap cím

www.villox.hu

 

Ügyfélszolgálati idő

Hétfőtől – csütörtökig

9.00 – 17.00 óráig

Péntek

9.00 – 14.00 óráig

Szombat, Vasárnap

Szünnap

 

Panaszkezelés

A képzési programon „Felnőttképzési szerződés” alapján résztvevőket panasztételi jog illeti meg. Panaszt tenni a felnőttképzéssel kapcsolatos olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban a felnőttképző intézmény köteles, illetve jogosult intézkedésre. Panaszt tenni szóban vagy írásban, illetőleg személyesen vagy a képzési csoport megbízottján keresztül lehet a panasz jellegétől függően a tanfolyamfelelősnél, vagy az intézmény képzési felelősénél.

A szóbeli panasztételt ügyfélszolgálati és képzési időben, az írásbelit ugyanekkor, illetve postán vagy elektronikus úton bármely időpontban, mindkét esetben a képzés befejezésének, vizsgával záruló képzés esetén a vizsga eredmény kihirdetésének időpontjáig lehet. Minden beérkezett panasz jogosságát társaságunk kivizsgálja, és ennek eredményéről tájékoztatja a bejelentőt. Amennyiben a panasztétel írásban történt, a vizsgálat eredményéről, a szükséges intézkedésről a panasztevőt írásban értesítjük. Szóbeli panasztétel esetén a tájékoztatás szóban vagy írásban egyaránt történhet.

A panasztevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja. Amennyiben ez nem valósul meg, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, azt mindkét félnek alá kell írni. Ebben az esetben az esetleges további teendő(k)ről feljegyzést kell készíteni.