Infrastruktúra és munkakörnyezet

 

A társaság munkavégzéshez, a szolgáltatások megfelelősségéhez a következő feltételrendszer biztosítása szükséges:

  • irodai infrastruktúra
  • oktatótermek
  • gyakorlati oktatási helyszínek és berendezések
  • számítástechnikai eszközök, berendezések
  • az előbbiekhez kapcsolódó szolgáltatások (pl. telefon, internet, informatikai rendszerüzemeltetés, stb.)

 

Az oktatási helyszínek kiválasztása, a tárgyi feltételek biztosítása a vonatkozó jogszabályok alapján történik, és a Képzési és értékelési folyamatleírásban került részletezésre. Az oktatási helyszíneket jellemzően külső szervezetek biztosítják a társaság részére (kiszervezett tevékenység), így kiválasztásukra és értékelésükre vonatkoznak a 7.4 fejezetben található előírások is.

 

A társaság működésében kiemelt szerepe van az informatikának – ennek használata, rendelkezésre állásának biztosítása az Informatikai Szabályzat szerint történik, külső rendszergazda bevonásával.

 

A feltételrendszer meghatározását új folyamatok, új szolgáltatások esetén a minőségtervezés menetébe illesztjük (lásd kézikönyv 5.4.2. pontja), meglévő folyamatok, szolgáltatások esetén a vezetőségi átvizsgálások során értékeljük (lásd kézikönyv 5.6. pontja). A feltételek biztosítására, fejlesztésére vonatkozó döntéseket az ügyvezető hozza meg, a munkatársak javaslatai alapján.

 

A munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos jogszabályok megismeréséről és betartatásáról
az ügyvezető gondoskodik. Ezen elvárásokat nem csak a társaság irodáiban, de a képzési helyszíneken is alkalmazni kell az oktatási helyszínek felelőseinek bevonásával. A cél olyan munkakörnyezet megteremtése, amely megfelel a fizikai, egészségvédelmi és szociális igényeknek, és egyben biztosítja a szolgáltatások megfelelő szintű végrehajtását. A társaság irodai területeinek vonatkozásában a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Munkahelyi kockázatértékelésben meghatározott feladatok, előírások az irányadók, a képzési helyszíneken a kifüggesztésre került Házirend betartása kötelező.
MNB árfolyam
CHF1328,18
EUR1355,39
GBP1414,03
USD1303,21
Frissítve:
2021. szep. 23.

Jelentkezzen műanyaghegesztő tanfolyamra!