SZAKMAI NEMZETI FÓRUM - Meghívó

Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete (MGVE) kezdeményezésével

 

 

„Erre a hajóra fel kell szállni…!”

Felkészülés a kötelező energetikai lépésekre

az energia tudatos és gazdaságos felhasználásának szolgálatában


 SZAKMAI NEMZETI FÓRUM
a magyar földgáz-felhasználási piac minden szereplőjének
2014. szeptember 17.


A Fórum helyszíne: Gróf Széchenyi Nosztalgia Hajó

Budapest, XIII. ker. Margitsziget Summer Jam Kikötő

 

BEHARANGOZÓ

A Fórum célja:
A Fórum alapvető célja, hogy a már közzétett – magyar lakosságot is érintő – 813/2013 EU rendelet kötelező bevezetését megelőzően minden gázpiaci szereplő megfelelő egyértelmű és azonos információhoz jusson, mert most még van mód időben felkészülni – mind a széles körű tájékoztatás, mind a műszaki- és pénzügyi megoldások, valamint a jogszabályi változások előkészítése tekintetében – , de ehhez egységes és szervezett kommunikációra van szükség.

 
Ezért ahogy a címben is megfogalmazódott, „Erre a hajóra fel kell szállni…!” E rendelet bevezetése szemléletváltást és tájékozottságot egyaránt igényel a teljes szakmától – beleértve a lakosság igényének felkeltését –, melyhez szükséges információkkal kíván jelen fórum hozzájárulni.


A Fórum témája:
A 2015. szeptember 26-tól érvényes, a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények végrehajtásáról szóló 813/2013 EU rendelet (a Tagországok számára kötelező) ismertetése a hazai gázkészülék piac adottságainak figyelembe vételével.


1. 813/2013 EU és 814/2013 EU Energiahatékonysági rendeletek, valamint várható hatásuk Magyarországra – megoldások
2. Energiahatékonysági címke gázkészülékekre (Energy Label)
3. Forgalmazási és telepítési előírások módosulása


Miért szükséges ezekről tájékoztatni?
Mert a magyarországi gázkészülékek átlagéletkora meghaladja a 22 évet. Az elöregedett készülékpark cseréje egyre inkább szükségessé válik, és ez a csere 2015. októbere után már csak az új energiahatékonysági rendelet mellett valósulhat meg.


Ez a lakosságra és ezzel párhuzamosan a piac összes szereplőjére – beleértve a jogalkotót és az adott készüléket felszerelő szakembert is – feladatokat ró, ezért e rendelet értelmében kiemelten fontos szerepe és kötelezettsége van a tervezők és a kivitelezők mellett valamennyi készülékgyártónak és forgalmazónak egyaránt.


Kiknek és miről szól ez a tájékoztató fórum?
A lakosság tájékoztatása az elsődleges szempont, de a nagyszámú felhasználó miatt a kommunikációs csatornák szélesítésére van szükség. Ezért kell a gázfelhasználás minden szereplőjét bevonni a tájékoztatásba: a hatósági, engedélyezési, tervezői, kivitelezői szakembereket és az őket összefogó szakmai szervezeteket, hiszen az energiahatékonysági lépések fő célkitűzése, hogy az elavult technikát készülékcsere esetén ne konzerváljuk tovább!

 

A beharangozó további részleteiről itt olvashat!

 

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT

A beharangozóban megfogalmazott széleskörű szakmai fórum sikeres lebonyolításához kérjük az Ön támogató együttműködését és személyes részvételét!


A Fórum sikere alapvetően a szakma képviselőinek és a szakmához kapcsolódó Kormányzati és Végrehajtó szervek aktív és interaktív részvételén alapszik.


Nem hagyományos értelemben vett konferencia mintájára kívánjuk a téma minden oldalát megvilágítani, hanem egy felvezető tematikus előadást követően, moderált szakmai tájékoztató, érdekegyeztető és ütköztető vitának kívánunk teret és helyet adni. Ezért a földgázpiac teljes spektrumának szereplóihez szólunk, és hívjuk meg óket erre a szakmai napra.

 

A Fórum megrendezéséhez olyan helyszínt választottunk, mely híven tükrözi az elkötelezettségünket a haladás, a  környezettudatos cselekvés és az egységes jogrend alkalmazásáért.


Mivel a téma fontossága megköveteli a rendezvény magas színvonalú minőségét, ezért ehhez mérten egy szolid, elegáns történelmében és eszmeiségében is autentikus helyszínt választva a részvételi díjak a következőképpen alakulnak:

A fórum teljes részvételi díja: 32€ + Áfa / fő (9.990,- Ft + Áfa / fő)
Cég − Támogató szervezet részvételi díja: 175€ + Áfa / fő (55.000,- Ft + Áfa / cég-szervezet)
A Fórum megrendezését gázipari vállalkozások és vállalatok előzetesen már támogatásukról biztosították:
 Kiemelt támogató részvételi díja: 970€ + Áfa (300.000,- Ft + Áfa)
(A Fórum kategorizált díjának részletes tartalma a jelentkezési lapon kerül feltüntetetésre!)

 

Bízunk benne, hogy a Fórum sikerében Ön is aktív szerepet tud vállalni!


Kérjük, hogy a részvételi szándékának megerősítését a letölthető jelentkezési lapon feltüntetett részvételi díj (csomag) megjelölésével a kapcsolat@mgve.hu e-mail címre vagy közvetlenül a rendezvény szervezőjéhez a villox@villox.hu e-mail címre küldje meg 2014. augusztus 15-ig.


A támogató nyilatkozat  további részleteiről itt olvashat!

 

Részvételi díj(csomagok) részleteiről itt olvashat!


Hisszük és valljuk, hogy a hazai földgázellátás lakosságot érintő kérdései nem csak a szakma közös érdeke, hanem nemzeti érdek is. Ezt a Fórumot is ennek a gondolatnak kívánjuk alárendelni.

 

Budapest, 2014. augusztus 1.


Szakmabaráti tisztelettel:

Versits Tamás sk.
MGVE Elnöke
MNB árfolyam
CHF1317,56
EUR1344,67
GBP1384,40
USD1304,16
Frissítve:
2020. jún. 5.

Jelentkezzen műanyaghegesztő tanfolyamra!